Peter Stridh

Psykolog i Göteborg

ORGANISATION ψ INDIVIDUTVECKLING

 

Kontakt:       

PETER STRIDH AB 

INDIVIDψORGANISATIONSUTVECKLING                 

Besöksadress:          

Kastellgatan 24, Göteborg

Tel: 0708-318966    

www.peterstridh.se     peter@peterstridh.se

 

 

Jag hjälper individer och organisationer att förverkliga visioner, utveckla personer och verksamheter. Som psykolog har jag arbetat med vuxna och unga vuxna samt varit verksam med arbetsvetenskaplig forskning vid Göteborgs Universitet.                                                             

Lång erfarenhet av konsultation avseende personal & organisationsutveckling. Gett stöd, vägledning till chefer, ledningsgrupper samt enskilda individer.

 

  

 

 

 

 

 

 

Nyhet

2017-08-16