Hjälper individer och organisationer att förverkliga visioner, utveckla personer och verksamheter.
Som verksam psykolog i Göteborg har jag en arbetsvetenskaplig forskningsbakgrund från Göteborgs Universitet.

 

Har lång erfarenhet av konsultation kring organisationsfrågor, personalutveckling, stöd och vägledning till chefer liksom enskilda individer.

 

Psykologkonsultation innefattar privata individärenden samt konsultinsatser för Cryo AB, Effect Managent, Gbg Energi, Göteborgs Universitet, Salgrenska Universitetssjukhus, StenaLine, Uppsala Brandförsvar, Da Matteo, Loomis, Göteborgs Buss AB.


För att skilja mig gentemot andra psykologer och deras företag så är tanken att jag ska vara den enda anställda. 
Det ger mig möjligheten att få kontakt på ett djupare och personligare plan samt att mina klienter är garanterade att få prata med samma psykolog som de pratade med senast. Detta är framförallt viktigt när man arbetar med företagshälsa och jobbar med personalen.

Har personen i fråga förtroende för mig redan från start så hinner man komma betydligt längre i sessionen då personen är bekväm med att vara öppen redan från början.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: PeterStridhAB

ORGANISATIONψINDIVIDUTVECKLING

Besöksadr:

PSYKOLOGMOTTAGNINGEN

KASTELLGATAN 24

Tel  0708 - 31 89 66    

www.peterstridh.se     

peter@peterstridh.se