Peter Stridh

Psykolog i Göteborg

ORGANISATION ψ INDIVIDUTVECKLING

 

Ledarskap & Team

Min psykologkonsultation innefattar privata individärenden samt konsultation inom privat som offentlig organisation.     

 

Effect Managent, Cryo AB, Göteborgs Universitet, Gbg Energi, Sahlgrenska Universitetssjukhus, Stena Line, Uppsala Brandförsvar, daMatteo Kaffe AB, Loomis, samt Göteborg Buss är några av mina uppdragsgivare.                                                                                                                                                                                                                        

Jag tror mig veta att chefens egen hälsa och lust är viktig för uthålligt ledarskap. Jag ger rådgivning samt stöd till chefer i organisations och verksamhetsrågor. 

• Chefsutveckling

• Chefsutvecklingsprogram

• Individuell ledarskapsutveckling

 

Organisationsutveckling

Inom verksamhetsområdet Organisation- ledarskap kan jag på ett kvalificerat sätt hjälpa Er med frågor som:

  • Ledarskap
  • Organisationsutveckling
  • Kris & stöd
  • Handledning
  • Förändringsarbete                                                                      

 

Verksamhetsutveckling

• Personalutveckling

• Rekrytering

• Hälsoutveckling 

 

Ledarskap - Medarbetarskap

Mycket av mitt arbete är att utvecklag stöd,verktyg för samverkan till chefer, arbetsgrupper och medarbetare.

 

Konflikthantering

Jag erbjuda min tjänster vid hantering av samarbetsproblem och konflikter. Proaktiva insatser och förhållningssätt i syfte att förebygga konflikter.

 

Mentorskap

Mentorskap är en metod för lärande och växande som ger resultat. Ofta kan arbetsrollen vara en utsatt position med många krav.

Det är viktigt att fatta rätt beslut. Många krav genererar ofta stress. Stressen visar sig i koncentrations och minnessvårigheter vilket gör att individer presterar sämre.  

Mentorskap är ett stöd och bollplank för utsatta chefer, arbetsgrupper samt enskilda medarbetare.                        

Mentorskap genererar bättre resultat, höjer kompetensen, ökat mod och engagemang                                                                                        

 

Teamutveckling

Visar på de vanligaste mekanismerna som utvecklas hos individer och grupper.

Ger verktyg för bearbetning, utveckling. Hjälper personalen att finna:

  • Ansvar och engagemang 
  • Samverkan och resultat 
  • Kreativ utveckling 
  • Bättre Kommunikation 

 

Kontakt:

PETER STRIDH AB 

INDIVID ψ ORGANISATIONSUTVECKLING                 

Besöksadress:          

Kastellgatan 24, Göteborg

Tel: 0708-318966    

www.peterstridh.se     peterstridh@live.se