Peter Stridh

Psykolog i Göteborg

ORGANISATION ψ INDIVIDUTVECKLING

 

Arbetspsykologisk Rådgivning

 

Det jag tillför och levererar inom verksamhetsutveckling handlar i grunden om förbättringsarbete. Det finns ett behov någonstans i organisationen. Något bör betraktas utifrån för att generera konstruktiva lösningar.

 

Det kan handla om:

° Värdegrund & Spelregler

° Kommunikation

° Medarbetarskap

° Ledarskap

° Konflikthantering

° Coachning

 

Personalstöd

Genom personalstöd får organisationens medarbetare snabbt hjälp med vardagsfrågor som ofta skapar stress eller oro.

Möjligheten till stödsamtal gör det enkelt för samtlig personal att få stöd och hjälp vilket motverka en negativ arbetsmiljö.                            

Ett personligt stödsamtal för en individen inkluderar det mesta som berör livsproblem hemma eller på jobbet.

 

Kontakt:

PETER STRIDH AB 

INDIVID ψ ORGANISATIONSUTVECKLING                 

Besöksadress:          

Kastellgatan 24, Göteborg

Tel: 0708-318966    www.peterstridh.se     pete@peterstridh.se