Peter Stridh

Psykolog i Göteborg

ORGANISATION ψ INDIVIDUTVECKLING

 

För Individ

 

Det är helt normalt att må dåligt ibland

Inte alltid så lätt att veta exakt varför man mår dåligt - men med stödsamtal finner vi lättare en väg till att må bra eller rentav bättre!

 Jag hjälper dig med:

 - stress

 - utbrändhet 

 - nedstämdhet

 - depression

 - social fobi

 - specifik fobi

 - ångestproblem

 - panikångest

 - relationer - enskilt och/eller i par

 - coaching och karriärrådgivning

 - tvångstankar och tvångshandlingar

 - insomnia (sömnsvårigheter) 

      

Som psykolog arbetar jag med enskilda individer och med grupper i livets alla skeden.                                                                      

 

Det kan handla om att utveckla oss själva eller relationerna till våra närmaste.

 

Många hamnar också i olika typer av krissituationer då stöd av en psykolog kan hjälpa den krisdrabbade tillbaka till ett fungerande liv. 

 

Individanpassade samtal

Består av kortare eller en längre serie samtal allt efter behov och svårighetsgrad.

Innehållet i samtalen kan vara:

  • Problemlösande samtal med fokus på här och nu
  • Kognitivt förändrande samtal
  • Personlig utveckling
  • Parsamtal
  • Krissamtal

Vanliga frågor:

Kognitiv/KBT?

I det kognitiva samtalet ligger fokus på här och nu, att identifiera och bryta negativa tanke- och beteendemönster.

Varför ett problem har uppstått blir underordnat, frågan hur vi  bryter mönster och växlar in på ett nytt spår i livet står i fokus.

 

Psykodynamisk?

Psykodynamiskt samtal har fokus på historien och uppväxtmiljöns betydelse.

Att finna djupare förklaringar till att olika symtom har utvecklats.

Du får lära dig vad som döljs i ditt undermedvetna och  hur det påverkar dina tankar, känslor och beteendemönster idag.   

Vid vissa typer av problem t ex tidiga trauman, depressioner och tvångshandlingar kan en djupare bearbetning vara nödvändig.