Peter Stridh

Psykolog i Göteborg

ORGANISATION ψ INDIVIDUTVECKLING

 

 

Föreläsningar & kurser

Mina föreläsningar och kurser handlar om vår kommunikation, Ledarskap-Medarbetarskap. Individualpsykologi. Jag värnar om vikten av klarspråk, "Jag hör vad du säger men förstår inte vad du menar ".                        

Vidare så berörs känsliga ämnen som konflikthantering där det gäller att sålla bort missförstånd och fantasier för att bättre nå en gemensam syn. 

Mina föreläsningar och kurser syftar till att ge energi, motivation och utveckling. Men även glädje, inspiration, livskunskap och personlig utveckling.

Här är några exempel på föreläsningar/kurser/seminarier:                                                                                           

  • Teamutveckling 
  • Vad är psykisk hälsa/ohälsa
  • Normalt-Nervöst-Neurotiskt
  • Kommunikation
  • Ledarskap och medarbetarskap
  • Mentorskap & Handledning
  • Konflikthantering